CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH

THEO MÔ HÌNH BLENDED LEARNING

AVCB HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2020

Giảng dạy Tiếng Anh theo Mô hình Blended - learning là sự kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp và học tập trực tuyến, hướng đến mục tiêu giúp người học nắm vững kiến thức và có luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ thông qua các hoạt động trên hệ thống học online.

Bên cạnh đó, mô hình Blended Learning còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng phát âm, nâng cao vốn từ vựng qua các bài kiểm tra ngữ pháp và bài tập tương tác. Với công cụ “Learning Buddy” cho phép sinh viên có thể cộng tác và giúp nhau nâng cao chất lượng học Tiếng Anh.

Quy trình học tiếng Anh theo mô hình Blended Learning được kết hợp giữa học tập trực tiếp (offline) và trực tuyến (online), nội dung bài giảng thống nhất được triển khai theo quy trình:

  1. Học trực tiếp với giáo viên (Offline): Sinh viên đến lớp được giáo viên hướng dẫn và hệ thống kiến thức trọng tâm của bài học theo giáo trình quy định, trao đổi giải đáp thắc mắc về bài tập và rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ cho sinh viên.
  2. Học trực tuyến ngoài giờ lên lớp (Online): gồm 2 hình thức
  • Tự học (độc lập về thời gian, không gian): Với sự hỗ trợ của tiện ích trong hệ thống Blended - learning, sinh viên tự củng cố kiến thức và thực hành kỹ năng ngôn ngữ đã được hướng dẫn trên lớp với các bài giảng, bài tập đã được biên soạn chi tiết dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên. Với kho tài liệu phong phú, sinh viên có thể tự kiểm tra đánh giá sự tiến bộ sau mỗi buổi học.
  • Học hợp tác (chat, blog, forum): Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi online với nhau hoặc với giảng viên thông qua các tiện ích trên hệ thống.
Học phí:

190.000 VNĐ/ tài khoản

Đối tượng áp dụng:
Sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học, liên thông trình độ đại học hệ chính quy thuộc chương trình đại trà, chương trình đặc thù đã đăng ký các học phần AVCB tại học kỳ cuối, năm 2020.
Thời lượng khóa học:
  • Học phần AVCB 2: 45 tiết (gồm 4 kỹ năng), bài 11 - 20, giáo trình Connected English B1, học tập trực tuyến.
  • Học phần AVCB 3: 45 tiết (gồm 4 kỹ năng), bài 01 - 10, giáo trình General English B2, học tập trực tuyến.
  • Học phần AVCB 4: 45 tiết (gồm 4 kỹ năng), bài 11 - 20, giáo trình General English B2, học tập trực tuyến.

LIÊN HỆ

Công ty Cổ Phần Thông Tin & Giáo Dục IEG
Để được hỗ trợ vui lòng gọi hotline: 096.257.9103
Email: Support@ieg.com.vn

Website: www.ieg.com.vn